PL  EN  DEFOTOGRAFICZNA GALERIA KRAJOBRAZÓW

http://fotokrajobrazy.warmia.plREGULAMIN

POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE


Regulamin dotyczy rejestracji nowych użytkowników, zasad obowiązujących użytkowników mających już konto oraz wskazówek odnośnie użytkowania zasobów i funkcji serwisu Fotograficznej galerii krajobrazów.

Fotograficzna galeria krajobrazów to serwis, który przeznaczony jest to umieszczania zdjęć o tematyce przyrody i ukazywaniu jej piękna właśnie przez i dzięki fotografii.REJESTRACJA


Z chwilą rejestracji w serwisie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się, zgadza się i będzie przestrzegał zasad opisanych poniżej.

Rejestracja jest darmowa i całkowicie dobrowolna.

Uzupełnienie niektórych danych jest konieczne do pełnego przeprowadzenia tego procesu ale zaleca się uzupełnienie jak największej liczby pól prawdziwymi danymi, by nie czuć się anonimowymi.

Po przeprowadzeniu rejestracji i tylko wtedy, możliwe jest komentowanie, dodawanie zdjęć, oraz ich ocenianie.GRUPY UŻYTKOWNIKÓW


Dostępne statusy użytkowników:


Komentator – Przydzielony Użytkownikowi, który złamał któryś z pkt. niniejszego regulaminu i na ustalony przez administratora czas, zostają mu odebrane prawa do głosowania i dodawania fotografii. Ten okres to najczęściej tydzień lub dwa. Użytkownik może wtedy tylko komentować.


Hobbysta – Przydzielony Użytkownikowi w momencie rejestracji. Taki Użytkownik może oceniać, komentować i dodawać zdjęcia, które podlegają akceptacji (lub nie) przez Administratorów.


Fotografik – Przydzielony Użytkownikowi, który ma już znaczne doświadczenie w fotografii przyrody, a jego dodawane zdjęcia mają, wiele walorów artystycznych i są na wysokim poziomie. Użytkownik taki ma prawa takie jak Hobbysta tyko dodawane zdjęcia są od razu wgrywane na serwer (bez akceptacji) Planowane wprowadzenie statusu: I kwartał 2012 roku.


Administrator – Przydzielony Użytkownikowi za jego nieprzeciętny wkład w rozwój galerii. Ma wszystkie prawa Użytkownika o statusie Fotografika. Dodatkowo może akceptować zdjęcia użytkowników o statusie Hobbysty oraz moderować treści wprowadzane przez pozostałych użytkowników.DOBÓR MATERIAŁU I LIMITY


Podstawową zasadą jest jakość nie ilość. Dlatego naprawdę prosimy starać się dodawać zdjęcia, które są jakościowo dopracowane, niekrzywe, ostre, dobrze doświetlone i nie przepalone. Po prostu zdjęcia z Waszego wyboru i swego rodzaju selekcji, a nie tak ,,by były''. Co do zawartości to zdjęcia to fotografia powinna być z przemyślanym motywem, ciekawym zjawiskiem atmosferycznym itp. itd.

Jeżeli chodzi o ilość zdjęć na jednostkę czasu to jedno zdjęcie na dzień powinno wystarczyć i raczej tego rodzaju limit powinien wystarczyć. Oczywiście nie jest to w żaden sposób oprogramowane ale jeżeli Użytkownik nie będzie tego limitu przestrzegał, mogą być wyciągnięte w stosunku do Niego działania opisane w dziale Kary.


Do dyspozycji Użytkowników są następujące albumy:


Fakultatywne (minimalnie jeden z poniższych):


Dzikie zwierzęta – czyli jedyny album gdzie umieszczane są zdjęcia ze zwierzętami.

Chmury/Niebo

Zachody/Wschody słońca

Góry

Pustynie

Morza/Oceany

Lasy

Rzeki

Wieś – czyli polne drogi, samotne drzewa, łany zbóż...

Dziewicza Natura – czyli absolutna naturalność tzn. brak linii energetycznych słupów, przewodów, ludzi na zdjęciu, dróg, linii kolejowych, a nawet śladów po samolotach na niebie. Jednym słowem ,,dziewicza natura''. Wbrew pozorom jest dużo takich miejsc w Polsce...

Zjawiska atmosferyczne (tęcze; łuny i in.)

Rośliny (kwiaty)

Jeziora i małe akweny – czyli stawy, oczka wodne, a nawet bagna.

Poza Polską – Album zbiorczy zdjęć, które nie wykonano w Polsce.

Panoramy – czyli zdjęcia o proporcjach

Fotografie miesiąca – czyli album którego Użytkownicy nie mogą ustawić przy dodawaniu zdjęcia... :)


Oraz albumy obligatoryjne (jeden z poniższych):


Wiosna

Lato

Jesień

ZimaDODAWANIE FOTOGRAFII


Zdjęcia muszą być szczegółowo opisane.

Akceptowane są zdjęcia o wielkości pliku mniejszej niż 301 kB (850 kB dla ost. pkt. listy)

Rozmiar zdjęcia nie jest uwzględniany ale musi być w następujących proporcjach:

3:4 – dłuższy bok minimalnie 960 piks., Drugi – 720 piks.

2:3 – dłuższy bok minimalnie 1024 piks., Drugi – 683 piks.

16:9 – dłuższy bok minimalnie 1088 piks., Drugi – 612 piks.

1:2 – dłuższy bok minimalnie 1152 piks., Drugi – 576 piks.

1:3 – dłuższy bok minimalnie 1360 piks., Drugi – 453 piks.

1:4 – dłuższy bok minimalnie 1600 piks., Drugi – 400 piks.

400 piks.:??? czyli dowolnych proporcjach panoramy o krótszym boku dokładnie 400 piks., a drugim bez ograniczeń.


Oczywiście orientacja pion/poziom dowolna oprócz ostatniego podpunktu.OPIS FOTOGRAFII


Wyszukiwarka fotografii została zaprojektowana tak, by natychmiast znaleźć poszukiwane zdjęcia, dlatego opis dodawanych fotografii powinien być naprawdę maksymalnie szczegółowy. Zdjęcia, które będą w rażący sposób skąpo lub z dużymi brakami w opisie, nie będą akceptowane.

Odnośnie dat, to najlepiej wpisywać pełną datę, jeżeli to nie możliwe prosimy określić chociaż miesiąc i rok, a jeżeli i to jest niewykonalne, koniecznie należy wpisać rok.

Przykłady prawidłowo opisanych dat:

2010-01-01

2010-02-00 – kiedy nie wiadomo jaki dzień miesiąca.

2010-00-00 – kiedy nie znamy miesiąca i dnia.AKCEPTOWANIE FOTOGRAFII


Jeżeli zdjęcie będzie spełniało wymagania opisane w punkcie Dodawanie fotografii, Dobór materiału i limity oraz w dziale Opis fotografii, akceptacja nastąpi jak tylko któryś z administratorów będzie miał dostęp do internetu.OCENY I WYRÓŻNIENIA


Najlepsze fotografie zostają nagrodzone, zarówno przez użytkowników jak i przez Administrację. Nagrodą jest umieszczenie w specjalnym albumie Fotografii miesiąca oraz publikacja miniaturki zdjęcia na stronie głównej przez cały miesiąc. Na stronie głównej są umieszczone zdjęcia miesiąca, które zdobyły miejsca od pierwszego do trzeciego zarówno w wyborze administratorów, użytkowników jak i w wyborze globalnym (czyt. niżej).


Każdy z administratorów może przydzielać po jednej ocenie (liczbie pkt.). Możliwe opcje: 2pkt., 4pkt., 7pkt., 9pkt.


Każdy z użytkowników (z wyłączeniem grupy Komentatorów) może oddawać głosy z następującej puli możliwych ocen: 1,0pkt., 1,5pkt., 2,0pkt., 2,5pkt., poniżej granicy oceniania oraz z następujących powyżej granicy oceniania: 3,5pkt., 4,0pkt., 4,5pkt., 5,0pkt.


Fotografie z wyboru administratorów są selekcjonowane z fotografii przesłanych od 1 danego miesiąca do ostatniego dnia tego miesiąca, a sami administratorzy mogą głosować na dowolne z tych zdjęć do 14 dnia następnego miesiąca. Fotografia/e, które uzyskają najwięcej pkt. zostają fotografią z wyboru Administracji. Głosowanie te jest jawne po jego zakończeniu.


Fotografie z wyboru użytkowników wybierane jest na podstawie ilości punktów (ważne są tylko punkty ze strefy powyżej granicy oceniania). Wybierane są wówczas trzy zdjęcia, które uzyskały najwięcej punków wg zasad opisanych powyżej.

Każda ocena postawiona w ciągu 30 dni od akceptacji zdjęcia jest brana do klasyfikacji zdjęć z wyboru użytkowników. Dlatego zdjęcie miesiąca może być ogłoszone nie wcześniej niż po dwóch miesiącach od chwili dodania zdjęcia w pierwszym dniu miesiąca. Czyli właściwie z miesięcznym opóźnieniem.

Przykład

Jeżeli zdjęcie 1 zostało dodane 1XII to autor może się cieszyć z tytułu fotografii miesiąca po dwóch miesiącach (do 31 XII plus 30 dni możliwości głosowania przez użytkowników dla zdjęć dodanych właśnie 31XII oraz kilka dni na czynności administratorskie).


Fotografia miesiąca to zdjęcie, które zdobyło najwięcej punktów podliczonych z wyboru użytkowników i administratorów wg następujących zasad:

miejsce pierwsze wg użytkowników lub administratorów: 9pkt.

miejsce drugie wg użytkowników lub administratorów: 7pkt.

miejsce trzecie wg użytkowników lub administratorów: 4pkt.

miejsce czwarte wg użytkowników lub administratorów: 2pkt.

Przykład 1

Zdjęcie 1 było pierwsze u użytkowników

Zdjęcie 2 było pierwsze u administratorów

Zdjęciem miesiąca zostaje zdjęcie 1, bo w sytuacji remisu pierwszeństwo mają użytkownicy :)

Przykład 2

Zdjęcie 1 było czwarte u użytkowników

Zdjęcie 2 było drugie u użytkowników

Zdjęcie 1 było pierwsze u administratorów

Zdjęcie 2 było czwarte u administratorów

W tym przypadku:

Fotografia 1 ma 11pkt.

Fotografia 2 ma 9pkt.


Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do oceniania wg własnego gustu i przekonania, nie kierując się jakąkolwiek formą zazdrości, zawiści czy zemsty. Jeżeli oceny pewnego użytkownika będą świadczyły o prowadzeniu ,,wojenki'' możliwe będzie zastosowanie kar opisanych w tym regulaminie.KARY


Użytkownik może być ukarany za łamanie zasad regulaminu na trzy sposoby:

Zdegradowanie do statusu Komentatora na pewien okres.

Zawieszenia konta na pewien okres.

Usunięcia konta przez administrację.KOMENTARZE


Komentarze pod zdjęciami, są stworzone do tego, by dzielić się doświadczeniami, opiniami, wskazówkami i tworzeniu pewnego rodzaju relacji koleżeńskich i budowaniu więzi między Użytkownikami opartych na rozwijaniu pasji, którą jest fotografia przyrody.

Na tej galerii wolność słowa i poglądów, wyrażanych poprawną polszczyzną oraz w sposób kulturalny jest jak najbardziej propagowana.

Niedopuszczalne jest umieszczanie treści: politycznych, religijnych, rasistowskich, kpiących, prowokujących i zaczepnych, personalnie atakujących Użytkowników i inne osoby.

Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, nie spełniających powyższych kryteriów. Możliwe są też upomnienia, szczególnie odnośnie poprawności gramatycznej i ortografii.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Powyższy regulamin wchodzi wraz z datą opublikowania pod adresem: http://fotokrajobrazy.warmia.pl/galeria/zasady.php

Administracja zastrzega sobie prawo do jego zmian oraz do indywidualnej interpretacji każdego zawartego powyżej punktu lub rozstrzygania spraw nieopisanych w niniejszym regulaminie.

Osoba decydując się na korzystanie z serwisu Fotograficznej galerii krajobrazów, wyraża tym samym, że zna opisane powyżej zasady i zobowiązuje się do ich przestrzegania.Administracja ma nadzieję, że dzięki aktywnemu korzystaniu z portalu Fotograficznej galerii krajobrazów, użytkownicy doświadczą jeszcze więcej przyjemności przy fotografowaniu przyrody.

Ostatnia aktualizacja: 6 I 2020 Przewidywana aktualizacja przed: 14 II 2020

Projekt i wykonanie: DrezynSoft

© www.fotokrajobrazy.warmia.pl 2010-2020

Wszystkie zamieszczone tutaj fotografie są własnością tylko i wyłącznie ich Autorów. Wszelka publikacja jakiegokolwiek z umieszczonych tutaj zdjęć może odbyć się jedynie za zgodą Autora danej fotografii. Wszelkie inne rozpowszechnianie tych zdjęć jest zabronione i będzie ścigane z mocy ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Partner Autorska witryna kolejowa Partner DrezynSoft Partner Fotograficzna galeria krajobrazów Partner FotoStacyjka
Partner SelekTTor Partner Mapy Partner Edytor XML Partner Gry Partner Tłumacz Partner DSsys
Partner MojaMuzyka Partner Kanał Ostródzko-Elbląski w obiektywie <^> Partner Konwerter tekstu

Podstronę załadowano w 0.0059 sekundy.